Government of Gandaki Province

Ministry of Land Management, Agriculture, Cooperatives and Poverty Alleviation

Directorate of Agricultural Development

Agricultural Development Resource Center

Walling, Syangja

Latest News
Office head

श्री सुदिप रेग्मी

Mr. Sudeep Regmi

 9856080103
 regmi9sudip@gmail.com

Information Officer
श्री पुकार खनाल

Mr. Pukar Khanal

 9856080109
 pukarkhanal777@gmail.com

Notice/News
Title Published Date Download
धानको प्रजनन/मुल बीउ अनुदान सहयोग कार्यक्रम 2080-11-27
जिन्सी लिलामको सार्वजनिक सूचना 2080-10-10
।।लहरे तरकारी बाली बेर्ना विक्रि वितरण सम्न्धमा।। 2080-10-04
Publications
Title Published Date Download
स्वायत्त प्रकाशन 2080-08-10
तरकारी (मुला, सिमि, रायो, केराउ, प्याज, बोडी) बीउ उत्पादन प्रविधि 2078-02-21
खाधान्न (धान, मकै, गहुँ ) बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तिका 2078-02-06
Download
Title Published Date Download
निवेदनको ढाचा 1_बीउ सहयोग 2080-06-01
निवेदनको ढाचा_भुइ घास काट्ने सम्बन्धमा 2080-02-16
निवेदनको ढाचा 2_यन्त्र सहयोग 2079-05-26
Calendar

Facebook