प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-06-01 Admin View
2 तरकारी बालीको बेर्ना बिक्रि बितरण सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-05-31 admin View
3 भुइ घास काट्न आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-02-16 Admin View
4 घासँ काट्न मनाही सम्बन्धि सुचना। सूचना तथा समाचारहरु 2080-01-05 admin View
5 धानको प्रजनन/मुल बीउ अनुदान सहयोग कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-20 Admin View
6 कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना तथा समाचारहरु 2079-12-20 Admin View
7 लहरे तरकारी बाली र भाण्टाको बेर्ना बिक्रि वितरण सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-09 admin View
8 किम्बुको कटिङ तथा बेर्ना माग गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-20 Admin View
9 Invitation for Bid_construction of seed Store सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-27 Admin View
10 कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-05-26 Admin View
11 बीउ प्रशोधन उपकरण स‌चालन प्राविधिक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित) सूचना तथा समाचारहरु 2079-04-15 Admin View
12 सुचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित) सूचना तथा समाचारहरु 2079-04-01 View
13 बोलपत्र छनौट आसयको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-07-23 admin View
14 मकै र तरकारी को प्रजनन र मुल वीउ अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा सुचना | सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-05 View
15 विड सम्बन्धि बोलपत्र 2078-07-03 View
16 सुचि दर्ता गराउने सम्वन्धिमा सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-12 View
17 घांस कटान सम्बन्धी सुचना। सूचना तथा समाचारहरु 2078-02-03 View
18 प्रस्ताव आव्हानको लागी सूचना।(दोस्रो पटक प्रकाशित) सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-19 View
© 2023 Copyright : कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा
Last Updated: 2080-03-06
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.