प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 निवेदनको ढाचा 2_यन्त्र सहयोग आवेदन फारमहरू 2079-05-26 View Download
2 निवेदनको ढाचा_भुइ घास काट्ने सम्बन्धमा आवेदन फारमहरू 2080-02-16 View Download
3 निवेदनको ढाचा 1_बीउ सहयोग आवेदन फारमहरू 2080-06-01 View Download
© 2023 Copyright : कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा
Last Updated: 2080-03-06
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.