गण्डकी प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा

कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बीज-उद्यमी-पंजीकरण-र-निगरानी-निर्देशन-20732.pdf कार्यविधि 2078-10-10 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
2 प्रयोगशाला सञ्चालन निर्देशन 2074.pdf कार्यविधि 2078-10-10 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
3 Seed_Audit.pdf कार्यविधि 2078-10-10 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
4 १३-बीउ-उत्पादन-परिमाणका-आधारमा-नगद-अनुदान-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७ कार्यविधि 2078-10-10 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
5 एकिकृत कार्यविधि २०७७-booklet-print_1599474784 कार्यविधि 2078-10-10 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
6 7. बीज विमोचन र Reg.pdf कार्यविधि 2078-10-10 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
7 किसान-अन्तिम-सेटिङ-सबै-२०२० pdf कार्यविधि 2078-10-10 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
8 कृषि-बीमा-निर्देशिका-2076-08-15 कार्यविधि 2076-08-15 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
9 व्यावसायीक किट विकास कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यविधि 2076-06-01 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
10 माैरी, च्याउ र रेसम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ कार्यविधि 2075-08-15 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
11 नेपाल असल मौरी पालन अभ्यास-२०७४ कार्यविधि 2074-08-14 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
12 बीउ बिजन प्रमाणिकरण निर्देशिका, २०७४ कार्यविधि 2074-07-06 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
13 बीउ क्षतिपूर्ति निर्देशन 2073 र बीउ नष्ट दिशानिर्देश 20732 कार्यविधि 2073-02-03 कृषि विकास श्रोत केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्