गण्डकी प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास श्रोत केन्द्र

वालिङ, स्याङजा

आवेदन फारमहरू
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 निवेदनको ढाचा 1_बीउ सहयोग आवेदन फारमहरू 2080-06-01 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
2 निवेदनको ढाचा_भुइ घास काट्ने सम्बन्धमा आवेदन फारमहरू 2080-02-16 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्
3 निवेदनको ढाचा 2_यन्त्र सहयोग आवेदन फारमहरू 2079-05-26 कृषि विकास श्रोत केन्द्र, वालिङ, स्याङजा विवरण हेर्नुहोस्